Kontakt telefon:

065 525 5955

e-mail adresa:

karatekm@yahoo.com

 

 

 


      O KLUBU

 

          Omladinski karate klub "Kosovska Mitrovica" je osnovan i počeo sa radom 25.11.2003 na inicijativu nekada takmičara i člana karate kluba "Trepča-Ktitor", Zorana Mojsilovića iz Kosovske Mitrovice, koji u trenutku kada je trebao najviše da prikaže i da se dokaže prekino sa treniranjem zbog ratnih dešavanja na našim prostorima. Sada se to prikazivanje i dokazivanje ogleda u prenošenju znanja na nove generacije zaljubljenika u ovaj sport. Posle tri godine postojanja i rada i pored svih dešavanja koje prate naš svakodnevni život na ovim prostorima, OKK "Kosovska Mitrovica" ima 90 članova koji vredno rade i treniraju u fiskulturnoj sali Tehničke škole "Mihailo Petrović - Alas". Ozbiljnost u radu kluba se ogleda u tome što smo prvi u našem gradu u posleratnom periodu doneli 7 medalja sa državnog SCG i 5 sa republičkog prvenstva (2006).

        Sa željom da se u Klubu omoguće što bolji uslovi za rad i bavljenje karate sportom našim mladim članovima, takmičarima, 13.03.2007 u prostorijama Tehničke škole ''Mihailo Petrović-Alas'' održana je Izborna Skupština Omladinskog karate kluba ''Kosovska Mitrovica''. U radu Izborne Skupštine Kluba učestvovalo je 38 članova, roditelja. Takođe Izbornoj Skupštini Kluba prisustvovali su predstavnici Sportskog Saveza Kosovske Mitrovice i predstavnici Opštine Kosovska Mitrovica. Za predsednika kluba izabran je Radovan Tanić, a za članove UO : Momčilo Stefanović, Nebojša Derikravić, Daniela Mojsilović, Vesna Nešić, Ranko Ristović, Zoran Mojsilović, Željko Bojić, Milan Mišić, Šerif Krivošić, Ninoslav Đerić.

       Na Izbornoj Skupštini Kluba održanoj 21.03.2012 godine za članove Upravnog Odbora (sedam) predloženi su i izabrani roditelji koji su  dosadašnjem radu Kluba davali veliki doprinos i podršku. Izabrani su:

       Predsednik Kluba :  dipl. inž. el. RADOVAN TANIĆ

      Članovi Upravnog Odbora:

                 RADOVAN TANIĆ

                 NEBOJŠA DERIKRAVIĆ

                 DANIELA MOJSILOVIĆ

                 RANKO RISTOVIĆ

                 ZORAN MOJSILOVIĆ

                 NENAD SAVIĆ

                 PRESTAVNIK SO KOS. MITROVICA

 Na sednici Skupštine Kluba održane 21.03.2012 godine usvojen je STATUT kluba, usklađen sa novim Zakonom o sportu R. Srbije