Kontakt telefon:

065 525 5955

e-mail adresa:

karatekm@yahoo.com

 

   

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 

DANIELA MOJSILOVIĆ

Datum rođenja:19.08.1980

Mesto rođenja: Zadar, R. Hrvatska

Stručna sprema: Srednja stručna sprema

Pedijatriska sestra Zdravstvenog Centra  Kos. Mitrovice, supruga i majka dvoje dece, trener osnovne škole karatea i nosilac majstorskog zvanja 1. dan