Kontakt telefon:

065 525 5955

e-mail adresa:

karatekm@yahoo.com

 

   

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 

RANKO RISTOVIĆ  

Datum rođenja:02.09.1969

Mesto rođenja: Kosovska Mitrovica

Stručna sprema: Viša ekonomska škola

Zamenik komandira vatrogasne čete Kos. Mitrovice, oženjen i otac dvoje dece, od kojih sin Filip i Marko vredno treniraju u Klubu.